Saksområder


Familie og barn

Bistand ytes til alle typer saker som omhandler familie og barn, herunder samboeravtaler, ektepakter, skilsmisse, økonomisk skifte mellom ektefeller og ikke minst spørsmål om hva som er det beste for barnet med tanke på samvær og bosted.

Mer info kommer


Barnevern

Bistand ytes innenfor alle saker hvor barnevernet er involvert. Det er viktig at du kommer kontakt med advokat så tidlig som mulig i denne typen saker. Dette sikrer en trygg håndtering av saken for alle involverte enten saken skal behandles i fylkesnemnda eller tingretten.

Mer info kommer


Arv og generasjonsskifter

Den dagen noen går bort, enten det er foreldre, en ektefelle, eller andre, så dukker det opp mange spørsmål. Det kan dreie seg om juridiske utfordringer, sameieavtale eller vurdering når det gjelder fordelingen av arven. Uansett vil det ofte være fornuftig med et møte med advokat for kartlegging og avklaring. Ta kontakt for bistand dersom du har spørsmål om arv.

Mer info kommer


Kjøp og forbukerkjøp

Enten du er privatperson eller næringsdrivende, enten du har solgt eller kjøpt, så er det mange regler som følges. En sentral forskjell er at forbrukere har sterkere vern enn næringsdrivende. Har du kjøpt en vare som har feil så er det viktig at du tar kontakt før reklamasjonsfristen utløper. Ta kontakt for bistand innen alle spørsmål om kjøpt og salg.

Mer info kommer


Eiendom og bolig

En gjennomsnittlig norsk familie eier egen bolig, og det er her mesteparten av deres formue er plassert. Ved salg har selger og kjøper en rekke plikter som må overholdes, noe som igjen kan føre til prisavslag, erstatning og i ytterste konsekvens heving. Andre typer saker innenfor temaet er nabotvister og saker mot kommunen enten det gjelder innspill, søknader, klager eller lignende. Ta kontakt for bistand.

Mer info kommer