Advokat Håkon Mollestad OmdalMaster i rettsvitenskap ble gjennomført i Bergen fra 2006 til 2011. Etter endte studier returnerte jeg til Sørlandet. Fra 2012 til 2015 var ansatt hos advokatfirma Skivk mna, først lokalisert i Kristiansand og senere Sørlandsparken.

Noen rettsområder jeg har mye erfaring med er arbeidsrett, familie- og barnerett, barnevern, kjøpsrett og eiendomsrett. Har også omfattende erfaring med bistand til kjøp/salg av eiendom, herunder gjennomføring av økonomisk oppgjør, utforming av dokumenter, tinglysing, og fulle megleroppdrag.

Ellers kan det nevnes at jeg har en bakgrunn som lastebilsjåfør, maskinfører, samt god kjennskap til snekker- og murerarbeider gjennom egne prosjekter. En praktisk bakgrunn er viktig for forståelse innenfor jussen.


Advokatfirma OMDAL


Advokatfirma Omdal yter bistand innen det fleste rettsområder, og yter bistand til privatpersoner og små/mellomstore bedrifter.

Noen sentrale stikkord er tilgjengelighet, effektivitet og fokus på løsninger.

Vilkår og timesats varierer fra sakstype til sakstype og om det er privat eller næringsdrivende. Normal timepris er fra kr. 1500,- til 2000,- inkl. mva.

Mange sakstyper gir privatpersoner rett til fri rettshjelp, hvor det offentlige mesteparten av salæret. En del saker som gjelder eiendom, bil, båt eller lignende har også dekning for rettshjelp.

Ta kontakt enten pr. telefon eller send mail for en vurdering, og herunder om saken gir rett på fri rettshjelp eller om dekning under forsikring.

Ta kontakt


Ta kontakt før det blir en konflikt.
En stor prosentandel av sakene våre løses i minnelighet.

Trykk her