Fartsovertredelser – Grenser for bøter og førerkortbeslag

Juridiske artikler kommer
11/01/2016
Fri rettshjelp – Fritt rettsråd
22/04/2016
Vis alle

Fartsovertredelser – Grenser for bøter og førerkortbeslag

Bøtesatser for når du kjører for fort er listet opp i forskrift om forelegg i vegtrafikksaker:

 • når fartsgrense på stedet er 60 km/t eller lavere, og fartsoverskridelsen er,
  a) til og med 5 km/t kr 600,-
  b) til og med 10 km/t kr 1600,-
  c) til og med 15 km/t kr 2900,-
  d) til og med 20 km/t kr 4200,-
  e) til og med 25 km/t kr 6500,-
 • når fartsgrense på stedet er 70 km/t eller høyere, og fartsoverskridelsen er,
  j) til og med 5 km/t kr 600,-
  k) til og med 10 km/t kr 1600,-
  l) til og med 15 km/t kr 2600,-
  m) til og med 20 km/t kr 3600,-
  n) til og med 25 km/t kr 4900,-
  o) til og med 30 km/t kr 6500,-
  p) til og med 35 km/t kr 7800,-
 • – når fartsgrense på motorveg er 90 km/t eller høyere, og fartsoverskridelsen er
  q) 36 km/t til og med 40 km/t kr 9000,-.

Kjører du enda fortere  vil det føre til beslag av førerkortet, noe som følger av forskrift om tap av retten til å føre motorvogn:

 • Fartsgrense 30km/t – fra og med 56km/t
 • Fartsgrense 40km/t – fra og med 66km/t
 • Fartsgrense 50km/t – fra og med 76km/t
 • Fartsgrense 60km/t – fra og med 86km/t
 • Fartsgrense 70km/t – fra og med 106km/t
 • Fartsgrense 80km/t – fra og med 116km/t
 • Fartsgrense 90km/t – fra og med 126km/t (motortrafikkvei)
 • Fartsgrense 90km/t – fra og med 131km/t (motorvei)
 • Fartsgrense 100km/t – fra og med 141km/t (motorvei)
 • Fartsgrense 110km/t – fra og med 151km/t

Grensene kan være strengere og mildere etter en konkret vurdering. Det gjelder også en rekke andre bestemmelser, herunder regler om prikkbelastning.