Advokat Håkon Omdal

22/04/2016

Fri rettshjelp – Fritt rettsråd

Fri rettshjelp er et begrep som brukes i saker hvor kostnader til advokatbistand er helt eller delvis dekket av staten. Herunder deles det opp i to […]
01/04/2016

Fartsovertredelser – Grenser for bøter og førerkortbeslag

Bøtesatser for når du kjører for fort er listet opp i forskrift om forelegg i vegtrafikksaker: når fartsgrense på stedet er 60 km/t eller lavere, og fartsoverskridelsen er, […]
11/01/2016

Juridiske artikler kommer